Biuro:

„Szula” P.W. Rafał Szula
ul. Namiotowa 15a, 94-218 Łódź

Aneta Rutkowska – Koordynator Projektu
arutkowska@szula.pl
tel. +48 576 204 765

Organizator:

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi
Waliszewice 19, 98-215 Goszczanów

Mateusz Zbytniewski – Koordynator Projektu
mateusz.zbytniewski@innowatorzywsi.pl
www.innowatorzywsi.pl