FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO II EDYCJI KONKURSU DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

„Z MIĘSEM DROBIOWYM PRZEZ POKOLENIA”

 
  Województwo  Województwo
  Wykorzystanie mięsa drobiowego jest warunkiem koniecznym. Dotyczy zarówno zupy, jak i dania głównego. Komisja oceniać będzie: regionalność, podanie gramatury oraz wszystkich wykorzystanych składników, opis przygotowania potrawy. Ponadto przedstawienie spisanej historii potraw potwierdzającej ich wywodzenie się z danego regionu.


  Ocenie będzie podlegała atrakcyjność propozycji oraz kreatywność wyzwania. Propozycja wyzwania musi być tematycznie związana z mięsem drobiowym oraz gotowaniem. Czas trwania wyzwania nie może być dłuższy niż 5 min, a jego wykonanie musi być możliwe do realizacji w miejscu i czasie nagrania.


  Ocenie będzie podlegała dokumentacja zdjęciowa proponowanego miejsca oraz jego historyczne lub turystyczne znaczenie dla regionu. Wskazane miejsce nie może zostać zmienione na etapie realizacji oraz musi być dostępne na wyłączność w proponowanym terminie. Wskazane miejsce musi znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym.


  Zdjęcie miejsca realizacji nagrania (prośba o przesłanie trzech zdjęć w tym jedno musi prezentować budynek z zewnątrz)

  1. Zdjęcie przedstawiające cały budynek zewnątrz
  2. Dwa zdjęcia przedstawiające pomieszczenie, w którym odbędzie się nagranie. Uwaga! Pomieszczenie musi być wystarczająco duże, żeby zmieścić stół o wymiarach 2,8x1m oraz ekipę filmową. Może to być sala lub pokój, nie musi to być kuchnia, ważna jest sceneria.

  Czas na podanie terminu nagrania (min. 3 dni, max. 14 dni)
  Skąd się Pan(i) dowiedział(a) o konkursie kulinarnym dla KGW „Z mięsem drobiowym przez pokolenia”